سوگند عشق
به نام آنکه اگر حکم کند همه ی ما محکومیم

WHAT MAKES ALL MOTHERS SPECIAL???
WHEN I CAME DRENCHED IN THE RAIN…………………
BROTHER SAID : “ WHY DON’T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH YOU?”

SISTER SAID:”WHY DIDN’T YOU WAIT UNTILL IT STOPPED”

DAD ANGRILIY SAID: “ONLY AFTER GETTING COLD YOU WILL REALISE”.

BUT MY MOM AS SHE WAS DRYING MY HAIR SAID”

“STUPID RAIN”THAT’S MOM!!!


چه چیزی همه ی مادرها را متفاوت می‌کند

وقتی زیر باران آب کشیده به خونه رسیدم

برادرم گفت : چرا وقتی از خونه میری بیرون با خودت چتر نمی‌بری؟

خواهرم گفت : چرا صبر نکردی باران بند بیاد؟

پدرم با عصبانیت گفت : فقط وقتی سرما خوردی می‌فهمی.

مادرم در حالی‌که موهایم را می خشکاند گفت :عجب باران بی موقعی

این است مادر

نوشته شده در دوشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1389ساعت 02:22 ب.ظ توسط رادینا نظرات 0 |