سوگند عشق
به نام آنکه اگر حکم کند همه ی ما محکومیم

Do you know the relation between two eyes

  آیا از رابطه دو چشم باهم آگاهی دارید؟  


 They never see each other....... ... BUT      
    هیچ گاه یکدیگر را نمی بینند       
 
                                                           
  با هم مژه میزنن
They blink  together,                                                                                                                                                                 
They move together       
          با هم حرکت میکنند

 They cry together                                   
     با هم اشک میریزنند

 They see things together              
                  باهم می بینند

They sleep together                   
                  با هم می خوابند    


They share a very deep bonded relationship     
   با ارتباط عمیق با هم شراکت دارند

 However, when they see a woman, one will blink
 and another will not.
ولی وقتی یک زن را می بینند

یکی چشمک میزنه و دیگری نمیزنه

Moral of the story:                     
                     نتیجه اخلاقی قضیه

                                                                           

 
   Woman can break any kind of relationship!!!   
  زن توانائی قطع هر ارتباطی را داره
نوشته شده در دوشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1389ساعت 12:32 ب.ظ توسط رادینا نظرات 0 |